Nagya Katkari sanskar varga 2nd anniversary

मोशी जवळ चिम्बली नावाचे छोटेसे गाव आहे. त्याच्या वेशीवर एक छोटीशी वस्ती आहे. नदीच्या काठी वसलेली, छोट्या छोट्या झोपड्या असलेली….. आपल्या डोळ्यासमोर एखादं सुन्दर चित्र तयार होतय की काय?  नाही हो ! ही वस्ती सुन्दरतेच्या कुठल्याही परिभाषेत बसत नाही!अठरा विश्व दारिद्र्य. आणि ओसाड माळरान, इतस्ततः पसरलेल्या जमेल ते वापरून बांधलेल्या झोपड्या, आणि अतिशय कळ्कट अवतारात […]